موزیک و دی جی


موزیک بند کامل POWERMUSIC
موزیک بند کامل شامل سیستم صوتی حرفه ای به همراه Dj
Dj به همراه سیستم صوتی حرفه ای، کیبورد و خواننده
Dj+ تومبا به همراه سیستم صوتی حرفه ای
دکور کامل پیانو با نوازنده
نور پردازی دیجیتال
LED کف پیست رقص
LCD نمایشگر پیست رقص
پرده نمایشگر LED موزیک
موسیقی سنتی شامل سیستم صوتی به همراه ویلون، دف و نی، ضرب و خواننده